1 2 3 4


NEM MÁS SZÁMÁRA NYÚJTOTT VOIP SZOLGÁLTATÁSOK:
A MAGÁNHÁLÓZATOK

Több vállalat, vagy más intézmény a szervezeti egységei között folyó belső kommunikációját VoIP hálózaton keresztül valósítja meg a költségek csökkentése érdekében.

Az Eht. fogalmi rendszerében elektronikus hírközlési szolgáltató a) az elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó jogalany, illetve b) az elektronikus hírközlési hálózat üzemeltetője.

Az Eht. fogalmi rendszerében a fenti a) pont szerinti kategóriában a szervezeten belüli VoIP szolgáltatások elektronikus hírközlési szolgáltatásnak nem minősülnek, tekintettel arra, hogy az Eht. alapján az elektronikus hírközlési szolgáltatás fogalmi eleme a más részére történő végzése a szolgáltatásnak, amely alapesetben nem valósul meg. Kérdéses, hogy az Eht. “más részére” végzett tevékenység fogalmi körébe vonhatók-e az anyavállalat által a leányvállalat részére nyújtott szolgáltatások. Tekintettel arra, hogy ezekben az esetekben a tevékenység (VoIP használata) végzője és igénybe vevője egymással irányítási viszonyban állnak, így a felhasználók védelme nem indokolja a szolgáltatókra vonatkozó kötelezettségek alkalmazását, továbbá a tevékenység a hírközlési szolgáltatások piacán nem jelenik meg, így ez sem indokolja a szolgáltatókénti szabályozást és a később ismertetendő elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó jogosultságok és kötelezettségek alkalmazását. Ennek eredményeként a “más részére” kitételt indokolt megszorítóan értelmezni és kívül hagyni az anya- és leányvállalat közötti VoIP tevékenységét, fenntartva azonban a lehetőségét a konstrukció visszaélésszerű alkalmazása estén történő VoIP megoldások szolgáltatáskénti minősítés lehetőségét.

A fenti b) pont szerinti minősítés sem lehetséges az Eht. alapján tekintettel arra, hogy – bár a magánhálózatok az Eht. 188. § 19. pont szerinti elektronikus hírközlő hálózatnak minősülnek – ezen VoIP hálózatok műszaki-gazdasági értelemben vett üzemeltetői a 188. § 20. pont szerint nem minősülnek a fenti elektronikus hírközlési szolgáltatónak, mivel a Eht. szerinti üzemeltető kizárólag a nyilvános hálózat üzemeltetője.

Tekintettel arra, hogy az Eht. az elektronikus hírközlési hálózat üzemeltetőjének fogalmát a nyilvános hálózat fogalmához kapcsolja, így a VoIP magánhálózatok üzemeltetőit nem kötelezik az Eht. interfészek bejelentésére, összekapcsolási tárgyalások folytatására, illetve a bűnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célú speciális adatmegőrzési kötelezettségre vonatkozó rendelkezések.

Mindezeket egybevetve a VoIP magánhálózatok üzemeltetőit legfeljebb elektronikus hírközlési tevékenységhez kapcsolódó kötelezettségek terhelik.


A cikk előző része: Peer-to-peer VoIP megoldások >>>
A cikk további része: Azonosítóhasználat és VoIP >>>
Kapcsolódó cikk: Frekvencia használati jogosultság szabályai >>>
Kapcsolódó szakterület: Távközlési jog >>>
A cikk előző részei:
 • Peer-to-peer VoIP megoldások


 • A cikk további része:
 • Azonosítóhasználat és VoIP • Hasonló témájú cikk:
 • Frekvencia használati jogosultság szabályai • Kapcsolódó szakterület:
 • Távközlési jog


 • Összes cikkekhez

  Kapcsolat

  Főoldal  Kovács V. Gábor Ügyvédi Iroda
  Dr. Kovács V. Gábor ügyvéd
  infokommunikációs szakjogász
  Telefon: 06-30 / 655-8458
  Mail: kovacsvg@kovacsvg.hu


  Összes cikk >>>
  Szakterületek >>>
  Szakmai önéletrajz >>>
  Kapcsolat >>>
  Főoldal >>>