1 2 3 4


AZONOSÍTÓHASZNÁLAT A VOIP HÁLÓZATOKBAN

A Munkaanyag azokban az esetekben amennyiben valamely szolgáltatás E.164 szerinti telefonszámokra irányuló és azokról kezdeményezett hívások számára hozzáférést biztosít, a hírközlési keretszabályozás hatálya alá esnek.

Az Eht. megfogalmazásában belföldi vagy nemzetközi számozási terven alapuló hívásirányítás a fogalmi eleme a nyilvános telefonszolgáltatásnak. Bár a hatályos jogszabályok a számozási terv fogalmát nem határozzák meg, e helyütt általános elfogadottként kezelhetjük a számozási terv E.164 ajánlással azonosítását.

Így azon VoIP megoldások, amelyek lehetővé teszik számozási terven alapuló azonosítók felhívását, nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatásnak, vagyis telefonszolgáltatásnak minősülnek, így az Eht. telefonszolgáltatókra előírt kötelezettségeknek eleget tenni kötelesek.

Kérdéses lehet azon megoldások besorolása, amelyek esetében az azonosítóhasználat részlegesen teljesül, így amikor a felhasználó a megoldás alkamazásával képes E.164 szerinti hívószámok felhvására, ő azonban nem kap ilyen azonosítót, illetve az az eset, amikor a felhasználó részére kiosztásra kerül azonosító, így ő hívható ilyen azonosítóval, azonban ő nem képes ilyen számok felhívására .

Kérdéses lehet azon megoldások besorolása, amelyek esetében az azonosítóhasználat részlegesen teljesül, így amikor a felhasználó a megoldás alkamazásával képes E.164 szerinti hívószámok felhvására, ő azonban nem kap ilyen azonosítót, illetve az az eset, amikor a felhasználó részére kiosztásra kerül azonosító, így ő hívható ilyen azonosítóval, azonban ő nem képes ilyen számok felhívására .

Az Egyetemes Szolgáltatási Irányelv nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatást (PATS) meghatározó definíciójának fogalmi eleme a telefonszámozási tervben szereplő szám vagy számok segítségével történő hívások kezdeményezése és fogadása. Ennek megfelelően a fenti, egy oldalon történő hívószám-felhasználás nem minősül PATS-nek. Az Eht. definíciója szintén megköveteli a PATS-kénti minősítéshez a terv szerinti hívószámok mindkét irányban való felhasználhatóságát.

A fenti számozási terv szerinti azonosítóhasználat – az egyéb fogalmi elemek meglététől függően – az Eht. fogalmi rendszerében valamely megoldásnak az elektronikus hírközlési szolgáltatás vagy telefonszolgáltatás-kénti (nyilvános telefonszolgáltatás) besorolását eredményezi. Az Eht. 189. § 86. pont szerint definícióban a belföldi és nemzetközi hívások kezdeményezése és fogadása konjunktív feltétel a nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatáshoz, így a fent említett, számozási tervet “egy irányba használó” megoldások nem látszanak ezen kategóriába vonhatónak.

A besorolás rendkívül fontos kihatással bír az adott megoldás szolgáltatójának, illetve igénybe vevőjének/felhasználójának jogosultságaira és kötelezettségeire.

Az Eht. szabályai szerint az elektronikus hírközlési szolgáltató jogosult arra, hogy frekvencia- és azonosítóhasználat iránti kérelmet nyújtson be, köteles szolgáltatásának megkezdését az NHH-hoz bejelenteni, hálózati és előfizetői szerződésekre vonatkozó rendelkezések alkalmazása, ÁSZF készítése (Eht. 130. § (1)), műszaki feltételrendszer biztosítása a hálózatok együttműködése érdekében, fogyasztók érdekében történő együttműködés (Eht. 86. § (1)), egységes azonosítóhasználatra (Eht. 81. § (1)), együttműködni az NBH-val, egyetemes hírközlési kasszába történő befizetés, jogosult közvetítőválasztással kapcsolatos szerződés megkötését kezdeményezni (egyéb feltételek fennállása esetén), előfizetői hozzáférési szolgáltatás nyújtása esetén köteles biztosítani a számhordozhatóság lehetőségét.

A telefonszolgáltató köteles a segélyhívó szolgálatok és tudakozószolgáltatás elérését, hangfrekvenciás tárcsázás használatát biztosítani.A cikk előző része:
 • Peer-to-peer VoIP megoldások


 • A cikk további része:
 • VoIP magánhálózatok • Hasonló témájú cikk:
 • Frekvencia használati jogosultság szabályai • Kapcsolódó szakterület:
 • Távközlési jog


 • Összes cikkekhez

  Kapcsolat

  Főoldal  Kovács V. Gábor Ügyvédi Iroda
  Dr. Kovács V. Gábor ügyvéd
  infokommunikációs szakjogász
  Telefon: 06-30 / 655-8458
  Mail: kovacsvg@kovacsvg.hu


  Összes cikk >>>
  Szakterületek >>>
  Szakmai önéletrajz >>>
  Kapcsolat >>>
  Főoldal >>>