1 2 3 4

VoIP MEGOLDÁSOK MINŐSÍTÉSE A HÍRKÖZLÉSI JOGBAN

A point-to-point beszédátviteli szolgáltatások hagyományosan fémes érpáron keresztül, analóg módon, vonalkapcsolt hálózaton keresztül valósultak meg. A digitális technológia fejlődésével, a sávszélességek növekedésével elsőként a szolgáltatók rendszereiben az átvitel egy része digitális úton került megoldásra a hangsáv tömörítésével és multiplexelésével.

A sávszélességek növekedésével az adatcsomagok megfelelő időben történő célba jutásának a korábbinál lényegesen nagyobb aránya miatt az Internet, mint nyilvános, általános felhasználású IP alapon működő hálózat is alkalmassá vált beszédtovábbításra.

Mindezek miatt a korábban jellemzően fémes érpáron és jellemzően telefonkészülék végberendezésen keresztül történő beszédátvitel változásokon ment át és mind végberendezésiben, protokolljaiban mind átviteli eszközök tekintetében is nagy változatosságot mutat.

Fizikai átviteli közegként a korábbi fém érpár mellett beszédtovábbításra alkalmassá vált minden olyan közeg, amely képes IP alapú adattovábbításra, így a kábeltelevízió-szolgáltatók CATV rendszere, a vezetéknélküli Wi-Fi hálózatok is.

A végberendezések tekintetében a célhardverként működő PSTN interfészes telefonkészülékeken kívül megjelentek a VoIP telefonok, az általános felhasználású PC-k, Wi-Fi kapcsolatra alkalmas PDA-k, illetve azok a mobiltelefonok, amelyek egy részén futtatható IP alapú hangátvitelre alkalmas szoftver, amely a 3G Internetkapcsolatot felhasználva Internet keresztül.

A fentiekkel olyan új körülmények jelentek meg, amelyek a korábbi egyértelmű határvonalakat elmosódottá tették, új szolgáltatások kerültek kifejlesztésre, amelyek jogi besorolása kétségessé vált, a korábbi hírközlésjogi fogalomrendszerbe nehezen illeszthetők be. A VoIP szabályozásával mind az Európai Bizottság, mind az NHH foglalkozik előbbi munkaanyagában (a továbbiakban: Munkaanyag), míg az NHH az Eht. 34-35. §-a alapján folyamatban lévő konzultáció keretében. Jelen tanulmány a fenti dokumentumok VoIP megoldások hírközlésjogi besorolásának szempontjait, illetve ezen besoroláshoz kapcsolódó jogosultságot és kötelezettségeket tekinti át.

VoIP Szolgáltató nélkül: peer-to-peer megoldások

Több VoIP megoldás Interneten keresztül, közvetlenül két vagy több felhasználó között továbbítja a beszédcsomagokat, amelyek peer-to-peer alapon, szoftvermegoldással működnek. Ezekben az esetekben további tevékenység nem társul a szoftver biztosítása mellé.

Az NHH konzultációs dokumentuma szerint a Munkaanyag alapján a peer-to-peer alapú megoldások nem tartoznak az NRF hatálya alá, így annak szabályai nem alkalmazandók erre a megoldásra. A Munkaanyag szerint, amennyiben valamely termék megvásárlása (pl.: szoftver) mellé nem társul valamely szolgáltatás nyújtása, illetve kizárólag a termék vásárlói közötti hangtovábbítást tesz lehetővé.

Az NHH dokumentum ezeket a kritériumokat megismétli, ugyanezen mögöttes tartalom alapján.

A hazai szabályozás viszonylatában elsőként az elektronikus hírközlési tevékenység mint fogalmai besorolás kérdése merül fel, amely az EU szabályozással kapcsolatban nem merül fel, tekintettel arra, hogy az elektronikus hírközlési tevékenységet lefedő fogalom-meghatározás az EU irányelvekben nem található, az EU irányelvek kizárólag az elektronikus hírközlési szolgáltatókra állapítanak meg szabályokat.

A fentiek szerinti tevékenységek – azaz a szoftver üzemeltetése – az Eht. fogalmi rendszerében legfeljebb elektronikus hírközlési tevékenységként értékelhetők, – amennyiben az Eht. hatálya területi hatálya kiterjed rá – tekintettel arra, hogy az Eht. 188. § 15. pontjának megfelelően hang elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő egy vagy több felhasználóhoz történő eljuttatását szolgálja.

Az Eht. az elektronikus hírközlési tevékenységre minimális szabályokat határoz meg, így a 3. § (1) bekezdésben a tevékenység végzői az elektronikus hírközlési tevékenység végzése során kötelesek együttműködni, a 9. § (2) bekezdés alapján az NHH feladatául rendeli a tevékenységet végzők érdekeinek védelmét, tevékenységük jogszabályi megfelelőségének felügyeletét. Az NHH a tényállás tisztázása körében jogosult a tevékenységgel kapcsolatos iratokba betekintetni, az ezzel összefüggő helyszínekre belépni, bírságot alkalmazni az Eht. 33. § alapján, a 68. § (5) bekezdés alapján a tevékenység végzésének szabályait megállapítani, a 68. § (6) bekezdés alapján a tevékenység felfüggesztését vagy megszüntetését elrendelni, 86. § (1) a): együttműködési kötelezettség az elektronikus hírközlő hálózatok egységessége érdekében, 151. § (2): tevékenységre vonatkozó adat szolgáltatás előírásának lehetősége az NHH-nak.A cikk további részei:
 • VoIP magánhálózatok >>>

 • Aonosítóhasználat VoIP hálózatokon >>>

  Hasonló témájú cikk:
 • Frekvencia használati jogosultság szabályai >>> • Kapcsolódó szakterület:
 • Távközlési jog >>>


 • Összes cikk >>>

  Kapcsolat >>>

  Főoldal >>>
  Kovács V. Gábor Ügyvédi Iroda
  Dr. Kovács V. Gábor ügyvéd
  infokommunikációs szakjogász
  Telefon: 06-30 / 655-8458
  Mail: kovacsvg@kovacsvg.hu


  Összes cikk >>>
  Szakterületek >>>
  Szakmai önéletrajz >>>
  Kapcsolat >>>
  Főoldal >>>